ČÍNSKÁ MEDICÍNA 4. část

V Číně se hodně cvičí, v běžném, každodenním životě, ve městech v parku uvidíte běžně skupinky neznámých lidí, jak kolektivně cvičí. Mladí, staří (i do vysokého věku), zdraví, nemocní. Cvičení je nedílnou součástí jejich každodenního života, jejich životního stylu. Cvičení je tak samozřejmé, jako jídlo, jako hygiena… cvičení je prevence nemocí, zdravotních problémů, nemohoucnosti. Číňané cvičí, hýbou se celý život, aby se byli schopni hýbat i ve stáří, aby byli zdraví.
Jejich cvičení jsou ale úplně jiná než ta naše, jiná, než jaká se běžně provádí a cvičí u nás, založená na jiné filozofii – nejde o to pouze „se hýbat“, jde o rozproudění energie, o udržení rovnováhy mezi jin a jang, o přivedení energie úplně do všech částí těla. Protože jenom orgány, končetiny, klouby, svaly s dostatkem vyvážené energie můžou dobře fungovat.
Jenom člověk s dostatkem vyvážené energie, dobře proudící energie je zdravý na těle, i na duchu. Každá energetická blokáda, každá nevyrovnanost energií má za následek bolesti, nemohoucnost, nemoci.
Proto se jejich cviky provádí pomalu, v tichosti, za plného soustředění.
Nejčastěji se cvičí tai-čchi. Tohle cvičení se už hodně vyučuje i u nás, je o něj zájem, ale variaci pro vozíčkáře u nás ovládá málokdo.
V Číně se provozují i jiná cvičení, hodně často je to čchi-kung, nebo kung-fu, která jsou zaměřená hlavně na práci s energií. Všechna cvičení jsou zaměřena na protažení a uvolnění celého těla, všech kloubů a svalů, ale hlavně na rozproudění energie po celém těle, uvolnění energetických blokád, ale hlavně – na harmonizaci celého organizmu.
Z tohoto prostého důvodu vypněte před cvičením televizi, vypněte rádio, přestaňte se bavit a myslet na cokoliv jiné, než na to, co zrovna děláte! Po celou dobu cvičení myslete jenom na cvičení, na pohyb, který zrovna provádíte, vnímejte energii, jak proudí vašim tělem, vnímejte nádech, výdech, pomalý, klidný, uvolněný. Nemyslete na nic jiného! Nespěchejte! Nic není tak důležité jako vy, jako vaše tělo, vaše duše a vaše energie. Nic není tak důležité jako vaše zdraví! To je to nejdůležitější a věřte, že tímto cvičením pro něj, jeho udržení a znovuzískání děláte strašně moc. Mnohem víc, než všemi chemickými léky!

U všech těchto cvičení je základem, a je velice důležitý, správný stoj a postoj, aby mohla energie dobře a volně proudit po celém těle.
My se teda zaměříme na správný sed, nakolik to jde. Pokud a nakolik zvládneme, posadíme se na vozíku rovně, vzpřímeně, hlavu jakoby nám někdo vytahoval za vlasy na vrcholu hlavy vzhůru (hlavu nezakláníme, ani nepředkláníme, jen vytahujeme vzhůru), ramena naopak tlačíme dozadu a dolu. Hlavně páteř je rovná, vytažená vzhůru, vzpřímena, aby mohla energie volně proudit v páteřním kanálu nahoru a dolu.
Ale říkám – každý tak, nakolik mu to jde.
I tenhle správný sed se bude pravidelným cvičením pomaloučku, pozvolna zlepšovat – jenom se o to musíme každý den snažit, zkoušet to a i během cvičení na to myslet, každou chvíli se narovnávat a snažit se rovný sed udržovat.
Ze začátku mi to taky nešlo. Zkoušejte, zkoušejte. Nevzdávejte to! Stojí to za to!

Tady je několik tzv. čínských ozdravných cviků vycházejících z čchi-kungu, vhodných pro lidi na vozíku, zaměřených hlavně na uvolnění ramen a krční páteře, ale i na rozproudění energie do rukou a horní části těla. A to je pro lidi sedící na vozíku hodně důležité, tyhle části jsou hodně přetížené. Proto bolí a tuhnou.
Pokud budeme cvičit pravidelně a delší dobu, výsledky nás velice mile překvapí. A rychle.
Jsem bývalá rehabilitační sestra a nyní jako vozíčkářka vím, že musím každý den cvičit, abych vůbec byla schopná existence a aspoň částečné sebeobsluhy.
Po dvaceti letech strávených na vozíku jsem najednou byla úplně bez energie a celý rok jsem kvůli nepřekonatelné únavě chodila po doktorech – výsledkem byly pouze další diagnózy, další prášky, kortikoidy… a efekt nulový, únava přetrvávala dál. Do chvíle, než mi můj akupunkturista řekl, ať začnu pracovat s vlastní energií, ať si ji doplním a srovnám.
Čínské medicíně a čínským masážím a akupresuře se věnuji už mnoho let, teď jsem teda přidala i cvičení. Vyměnila jsem klasické cvičení na klouby a páteř za cvičení čichi-kung. Výsledky se dostavily rychle. Dnes se cítím výborně, jsem srovnaná a vyrovnaná, mám energie na rozdávání, proto vřele doporučuji cvičit čínská cvičení taky. Budete mít pohyblivější a volnější páteř, klouby a ještě budete mít plno energie a celkově budete vyrovnanější. A kupodivu i spánek se zlepší!
Ta půlhodinka každé ráno, o kterou vstanete dřív a budete ji tomuto cvičení věnovat, se vám brzy vrátí – budete pohyblivější, volnější, plni síly a energie, nebudete se cítit jak zpomalený film, nebudete mít pocit, že si zase musíte lehnout (a tudíž budete i vyrovnanější a spokojenější) a budete mít pocit, že toho víc stíháte a že máte víc času.

Takže se posadíme rovně (nakolik to zvládneme), narovnáme se, narovnáme páteř, vytáhneme ji (nakolik to zvládneme) vzhůru, hlavu vzhůru, ale nezakláníme ji, ramena dozadu a dolu, jako bychom je chtěli strčit do zadních kapes u kalhot (taháme pravé rameno do levé zadní kapsy a levé rameno do pravé zadní kapsy).

1. cvik – procvičíme a uvolníme si krční páteř
Hlavu mírně předkloníme, bradu na začátek hrudní kosti, díváme se dolu, s výdechem bradou opisujeme půlkruh, po klíční kosti, až k rameni. Tam hlavu narovnáme, podíváme se rovně před sebe a hlavu poté otočíme dopředu, do výchozí polohy. Nádech, hlavu předklonit. Výdech – opíšeme půlkruh směrem k rameni a hlava do výchozí polohy.
A pokračujeme zas a znovu.
Cvik opakujeme 8 X na jednu stranu, poté 8 X na stranu druhou.
Cvik je výborný na uvolnění krční páteře, odstranění blokád jak v páteři, tak energetických, a protažení svalů. Také proti bolesti hlavy a proti napětí. Pokud ho budete dělat POMALU, NEBUDETE SPĚCHAT, začnou se uvolňovat blokády v krční páteři sami a bez násilí.

2. –druhý cvik má příznačné pojmenování – posvátný jeřáb pije vodu –
je opět výborný na procvičení a uvolnění krční páteře, proti napětí a stresu a proti bolestem hlavy:
hlavu mírně předsuneme vpřed (vysuneme bradu dopředu, ne nahoru!, pouze dopředu), obloukem hlavu předkloníme bradou na střed hrudní kosti, zasuneme bradu dozadu a hlavu narovnáme po hrudní kosti směrem nahoru, až do výchozí polohy. Pokračujeme opět předsunutím brady vpřed …
Cvik opakujeme 8 X.
Plynule, pomalu, jako bychom byli pták a pili vodu.

3. – další cvik je klasické kroužení rameny, lokty od těla (to je tady teď důležité). Pomalu, snažíme se vždy o maximální rozsah pohybu, o krajní polohy (dopředu, dolu, dozadu, nahoru, dopředu …)
Kroužíme 8 X vpřed a poté 8 X vzad. Lokty jsou neustále od těla.
4. –cvik je zaměřený na uvolnění ramen a krční páteře současně:
Ruce spustíme volně podél vozíku dolu, hlavu otočíme maximálně, co to jde vpravo, podíváme se ZA pravé rameno dolu na zem a MÍRNĚ se v tomto postavení s výdechem ukloníme vpravo. Pomalu se narovnáme, nadechneme se a s výdechem se opět pomalu trochu ukloníme. Hlava je pořád otočená maximálně doprava a díváme se dolu dozadu za pravé rameno na zem. Opět cvičíme i dýcháme pomalu, zvolna.
Cvik opakujeme 8 X na pravou stranu, poté hlavu vrátíme vpřed, otočíme maximálně, co to jde doleva, podíváme se za levé rameno dolu na zem a mírně se s výdechem ukloníme vlevo.
S nádechem se poté narovnáme a s výdechem opět ukloníme. Hlava se pořád dívá za levé rameno dolu.
Opakujeme opět 8 X na levou stranu.

Tento cvik má ještě další dvě variace :
4.a – hlavu otočíme doleva (a potom i doprava) jenom tolik, abychom se na zem dívali PŘES rameno. Také opakujeme pokaždé 8 X.
4.b – hlavu otočíme mírně doleva (a potom i doprava) pouze kousek – díváme se dolu na zem PŘED ramenem.

5.cvik – je zaměřený na rozhýbání všech kloubů na rukou nenásilným způsobem.
Opět příznačný název – dítě se modlí k Budhovi – a přesně tak to vypadá:
dlaně si spojíte před tělem v úrovni prsou tak, jako při motlitbě, lokty jsou vysoko, v rovině se zápěstím, v jejich úrovni. Poté spojené, ale ne propletené prsty přetáčíme směrem od těla, dopředu, opisujeme jimi půlkruh, až prsty směřují dolů k zemi, tam se přetočí přes palcové hrany a ruce se poté dotýkají ne dlaněmi jako dosud, nýbrž hřbety a opisují další půlkruh (pokračují v začaté cestě). Prsty nyní směřují k tělu, pokračují v opisování dalšího půlkruhu, odzdola směrem nahoru a míří k tělu. Prsty tedy teď začínají otočené směrem k zemi, pokračují, ukazují na tělo a dostávají se opět nahoru, do výchozí polohy, kde se přes malíkové hrany přetáčí, aby se opět spojily ruce dlaněmi jako při motlitbě.
Cvik není tak náročný, jak se z popisu zdá a když přijdete na ten grif, máte těch 8 přetočení raz, dva.
Poté prsty přetáčíme opět 8 X opačným směrem. Nezačínáme OD těla směrem dolů, nýbrž odshora směrem K tělu dolů. Také 8 X.
6.cvik je opět klasické kroužení rameny, pouze lokty jsou tentokrát těsně u těla.
Kroužíme 8 X dopředu a poté 8 X dozadu.

7.cvik – je zaměřený na rozproudění energie do rukou a na vyrovnání energie jin a jang v celé horní polovině těla.
Cvik je velmi jednoduchý:
Obě ruce narovnané v lokti (nakolik to zvládneme) předpažíme, dlaně směřují k zemi. Poté ruce POMALU, s nádechem rozpažíme (ne švih!), pořádně se narovnáme a s výdechem se ruce vracejí do předpažení, hlava dolu. Ale nepředklánět se, pouze se podíváme dolu. Pořád sedíme vzpřímeně! Cvik provádíme pomalu!
Opět s nádechem rozpažíme, narovnáme se, hlavu narovnat a s výdechem předpažíme.
Dlaně směřují pořád k zemi. Pomalu.
Opakujeme 8 X.
Poté otočíme dlaně směrem vzhůru a prohodíme celý cyklus – nadechujeme do zadní části plic, teda při předpažování a vydechujeme, když jdou ruce do upažení. Pomalu, dlaně teď směřují vzhůru.
Opakujeme 8 X.

8.cvik – je velice jednoduchý, zaměřený na uvolnění ramen a horní části hrudní páteře.
Ramena se pohybují vpřed, jakoby se chtěly před hrudním košem navzájem dotknout a vzad, jakoby se chtěly dotknout za zády. Když je dáváme vpřed, vydechujeme, s nádechem jdou ramena vzad. Opět POMALU, dýcháme zvolna, ramena se pohybují s dechem, podle dechu (nikoliv dech podle pohybu ramen!)
Ale pozor, aby nám ramena neutíkala vzhůru k uším. Pořád je tlačíme dolu.
Cvik opakujeme 8 X. POMALU.

9.cvik je zaměřený na uvolnění hrudní páteře:
Ruce pokrčené v lokti, lokty u těla. Nádech.
S výdechem jde pravá ruka ZA levou, na levou stranu, za levý bok vozíku. Maximálně daleko, co to jde. NEKMITAT! Tam se přetočí dlaní dolu a s nádechem se vrací zpět do výchozí polohy, k pravému boku. Tam se přetočí dlaní vzhůru.
S nádechem pokračujeme POMALU opět do maximální rotace vlevo, tam dlaň přetočíme směrem dolu k zemi a s výdechem zpět.

10.cvik má opět příznačný název – drak míchá moře
Tady začínáme tím, že si důkladně třeme dlaně o sebe, až v nich ucítíme teplo. Poté dlaně přiložíme na ledviny (do oblasti zad, trochu výš nad pasem).
Trupem opisujeme kruhy, každý jenom tak velké, kolik zvládne, aniž by mu hrozil pád z vozíku, nebo nenarovnání se bez cizí pomoci!
Nejprve opisujeme kruhy proti směru hodinových ručiček 8 X, potom změníme směr a opisujeme 8 kruhů po směru hodinových ručiček.
Tady u tohoto cviku je nutno si celou dobu představovat, jak jako drak stojíme uprostřed moře a mícháme vodu. Je to proto, abychom cítili ten odpor vody!
Cvik je mimo jiné výborný na uvolnění bederní páteře a na posílení ledvin! Na doplnění energie ledvin!

11.cvik je vlastně ještě součástí 10., dělá se vždy a pouze po něm – musíme tu vodu ze sebe setřepat. Otřepeme se, jako bychom byli mokří a tu vodu musíme setřást, setřepat pryč, dolů z rukou.
Stačí jimi zatřepat, vytřepat tu vodu 3 X. Zato ale pořádně, důkladně.

Závěrečný cvik (dělá se VŽDY na konec cvičení), vypadá velice jednoduše, pokud ho ale budete provádět správně, dá vám zabrat.
Opět příznačný název – strom.
Změníme se v strom. Sedíme maximálně rovně. Ruce zvedneme nad hlavu tak, jak to kdo zvládne, spojíme dlaněmi, narovnáme se, zavřeme oči a rosteme – vytahujeme se neustále celou dobu vzhůru k slunci, do oblak (ruce a hlavu neustále taháme výš a výš, vzhůru k obloze, hlavu nezaklánět, páteř rovně!).
Kdo zvládne, je lepší mít tady nohy ne na stupačkách, nýbrž na zemi, protože nohy se nám změní v kořeny. Celou dobu se vytahujeme vzhůru do oblak, rosteme a prociťujeme, jak slunce a energie a síla proudí do nás přes naše spojené dlaně (listy a větve), přes tělo (kmen), do našich kořenů – našich nohou.
Celou dobu dýcháme volně, pomalu, prociťujeme tu energii, tu sílu, která do nás vstupuje a proudí našim tělem od shora dolů, do našich nohou.
Snažíme se vydržet co možná nejdéle. Čím déle, tím lépe. Aspoň několik minut.
Oči zavřené, dýcháme pomalu, volně.
Pokud ho budete dělat správně a dostatečně dlouho, pochopíte, proč je to asi nejnáročnější cvik, ale pocítíte taky, proč se VŽDY dělá jako poslední – budete plni nové síly a energie.
Tohle bylo jen několik čínských ozdravných cviků vycházejících z či-kungu. Cviků je, samozřejmě, mnohem víc i různých variací k jednotlivým cvikům. Vybrala jsem pro vás ty, snad, nejúčinnější.
Pokud je budete cvičit každý den, pomalu, spojených s volným dechem, myšlenky soustředíte pouze na to, co cvičíte, jak cvičíte a na energii jak vám při tom proudí tělem, první výsledky pocítíte za pár dní (jak se vám uvolnila páteř i zkrácené svaly, jak jste pohyblivější a lépe spíte, jak máte více elánu a méně únavy). Ty ostatní výsledky přijdou postupně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

two × two =