VELIKONOCE

Postupně nám čím dál, tím víc utíká smysl Velikonoc, jejich pravý význam se ztrácí.
Je to v prvé řadě významný křesťanský svátek, největší a nejdůležitější – zmrtvýchvstání pana Ježíše Krista, ke kterému došlo třetí den po jeho ukřižování.
Velikonoce jsou svátkem pohyblivým a velikonoční neděle se slaví vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Takže nejdříve 23. března, nejpozději 25. dubna.
Velikonoce podle katolické tradice začínají vlastně už Zeleným čtvrtkem, pokračuje Velký Pátek, Bílá Sobota a neděle Vzkříšení. Trvají padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání Ducha Svatého.
Symboly křesťanských velikonoc je beránek, který představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.
Dále pak kříž, nejdůležitější z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím.
Velikonoční bohoslužba začíná zapálením ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí, pak velikonoční svíce. Ta je v mnoha kulturách chápána jako znamení života. Tato svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do Letnic.
Dalším z velikonočních symbolů jsou vajíčka, jako symbol nového života.
Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a jejich spálení v příštím roce o Popeleční středě.
Ale velikonoce neslaví jen křesťané, i pohanské národy slaví velikonoce jako svátky jara, oslavu nového života, svátky plodnosti. Z toho důvodu jsou také symbolem těchto oslav opět vajíčka (která zde symbolizují plodnost, zrod nového života) a pomlázka, která se splétá z mladého proutí (opět symbol nového života).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

twenty − six =