ČCHI-KUNG A OTEVÍRÁNÍ DECHU část 1.

PROBLÉMY S DÝCHÁNÍM MŮŽE POMOCT VYŘEŠIT VITÁLNÍ DÝCHÁNÍ

PÁR SLOV O ČCHI-KUNG, Z NĚHOŽ VITÁLNÍ DÝCHÁNÍ VYCHÁZÍ

Čchi-kung dokáže posouvat limity lidského těla až za hranice toho, čeho by měl být člověk podle moderní vědy schopen.

Čchi-kung vyjadřuje umění práce s dechem, s energií, se svou vnitřní silou.

Jedná se o prastaré energetické cvičení, které je součástí tradiční čínské medicíny.
V Číně čchi-kung necvičí pouze zdraví lidé, je s velkým úspěchem používáno při různých druzích onemocnění. Pravidelným cvičením čchi kung se rozvíjí zdraví a koncentruje mysl.
Čchi kung oživuje nervový systém a zlepšuje citlivost jak těla, tak i duše a zároveň léčí a posiluje tělo. Navrací zdraví. Toto cvičení může hodně pomoct.
Životní energie čchi může nejenom ozdravit naše vnitřní orgány a udržet je v kondici, zdravými, ale také umožňuje obnovit harmonii těla i ducha

Dech, dýchání je základem všeho – života, zdraví, síly, energie, i toho, jak se cítíme.
V prvé řadě teda musíme začít s dýcháním, naučit se dýchat. Správně a efektivně.

OTEVÍRÁNÍ DECHU
Vitální dýchání může pomoct velké části vozíčkářů při různých, často i vážnějších problémech s dýcháním – při astmatu, při povrchném plytkém dýchání, způsobeném částečným ochrnutím dýchacích svalů, nebo při jejich oslabení.
Účinky „otevírání dechu“ – cvičení vycházejících ze starých čínských cvičení, z čchi-kung jsou větší a výsledky se dostaví mnohem rychlejší než při klasické dýchací gymnastice, která se praktikuje v západních zemích, tedy i u nás, v rámci rehabilitačního cvičení (to vám říkám z vlastní zkušenosti rehabilitační sestry a pacienta současně).
Jenom je potřeba tady u tohoto vitálního dýchání i hýbat rukama. Ale úspěch (aspoň malý, nebo částečný) lze dosáhnout i při malém pohybu rukou, pokud se plně soustředíte na dech i energii, jak bude popsáno dál a jak bylo napsáno výše – jedná se o práci, o umění spojení mysli s dechem a s čchi.
Mysl, soustředění se zde hraje velkou roli.
Pokud ten který pohyb nezvládáme, je třeba si ho představit, představit si, jak ho děláme, přesně, důkladně tak, jak má být. Proto je velice vhodné mít přivřené oči, abychom se mohli lépe a plně soustředit. Na dech, na energii, na správné provádění cviků.
Také cviky jsou vybrané a některé i upravené tak, aby ho zvládli lidé na invalidním vozíku a efekt čchi-kung zůstal vždy zachován.

Toto vitální dýchání, kterému se výstižně říká „otevírání dechu“ vychází z čchi kung a opět potvrzeno vlastní zkušenosti, kdy mi jako těžkému astmatikovi s hodně oslabenými dýchacími svaly, už hrozil dýchací přístroj, stojí za to ho vyzkoušet. Nemluvě o tom, že čchi-kung se začíná čím dál, tím víc a častěji prosazovat i v západním světě, díky svým pozitivním účinkům, které na lidský organizmus má.
Bez problémů se tyto cviky z vitálního dýchání dají dělat i vsedě na vozíku.

Než ale přistoupíme k samotnému cvičení, je zapotřebí zkoncentrovat mysl a procítit uvolnění v celém těle. Jen s myslí, která je zbavená všech rušivých myšlenek je vhodné začít cvičit. Vypněte tedy rádio, televizi, počítač, oči by měly být přivřeny, ať vás z okolí nic neruší.
Zklidněte se, uvolněte se.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

seventeen − 1 =