Články

V této sekci naleznete články o baletu na vozíku, jízdě a zážitcích na monoski, dále články o životě a životě na vozíku.

JAK NA JAŘE ZÍSKAT ZTRACENOU ENERGII

Asi každý člověk je po zimě unavený, bez energie. Když pomineme nedostatek vitamínů, minerálů, pohybu, kyslíku… o tom tady psát nechci, to snad ví každý.
Číst dál

RAMADÁN

Je 9. měsíc islámského kalendáře
Dodržování půstu v tomto měsíci patří k jednomu z pěti základních pilířů islámu
Číst dál
Ramadán je devátým měsícem islámského kalendáře, ale pozor – jejich kalendář je lunární, teda 28 denní. Během tohoto měsíce údajně prorok Mohamed obdržel první boží zjevení. Na uctění této památky muslimové drží půst, saum, aby se více přiblížili k duchovní podstatě islámu, stali se lepšími a očistili svá těla a svého ducha.
Půst jim má také připomenout, jak vzácný dar je chléb a voda.
Přibližnou dobu, kdy nastane ramadán podle našeho, gregoriánského kalendáře, lze poměrně dobře vypočítat. Avšak pro stanovení přesného začátku postního měsíce je nutné ještě spatřit na obloze srpek nového měsíce. A tak se podle oblastí může začátek ramadánu lišit.
Půst se drží od východu slunce a končí s jeho západem.
Začíná před úsvitem, před svoláním na ranní modlitbu. Během půstu je muslimům zakázáno jíst, pít, kouřit, mít sexuální styk. Ale také vést války a boje (můžou se pouze bránit). Ramadán je také svátkem míru.
Půst je ukončován se svoláváním na večerní modlitbu. První pokrm, který muslimové po skončení půstu jedí, se nazývá iftár, a jeho základem jsou datle a voda.
Po večerní modlitbě maghrib je servírováno mnoho pokrmů, jejichž druhy se liší oblast od oblasti. Často je to kuře s rýží, nesmí ale chybět ani ovoce a sladkosti.
Ramadán je měsícem, během kterého jsou muslimové nabádáni také ke zlepšení svého chování. Měli by se zdržet i špatné mluvy, nadávání, pomlouvání. Je to také čas k urovnání sporů a špatných vztahů. Lidé se více navštěvují, telefonují si a obdarovávají se různými dary, nejčastěji ale penězi. Také je to období milodarů.
Muslimové věří, že v čase ramadánu je nebe otevřeno a zvláště posledních 10 dní všem modlitbám a prosbám a postícímu člověku jsou odpuštěny jeho hříchy.
V neposlední řadě muslimové musí vykonat více modliteb než obvykle, ať už dobrovolné modlitby během dne, či noční modlitbu. Během ramadánu by měl každý muslim přečíst celý Korán. Ten je rozdělen na stejně dlouhé části, každý den je určena ke čtení jedna část, to napomáhá ke snazšímu přečtení celé knihy.
Od půstu jsou osvobozeny těhotné a kojící ženy, nemocní lidé, lidé cestující na dlouhou vzdálenost. Nepostí se také děti do doby, než dosáhnou puberty. Dále je zakázáno postit se menstruujícím ženám a ženám v šestinedělí.
Nejvýznamnějším časem v ramadánu je Lajlat al-Qadr. Muslimové věří, že během této noci byl poprvé proroku Muhammadovi zjeven Korán. Přesný datum této noci není znám, je řečeno, že je to jedna z lichých nocí na konci ramadánu, nepravděpodobněji noc na 27. ramadán (v islámské časomíře začíná den západem slunce).
Po skončení ramadánu nastává svátek Íd al-fitr, při kterém všichni, jež úspěšně prošli ramadánem, hodují po tři týdny.